Zkoušky a certifikáty

Jazykové zkoušky a certifikáty, které lze získat studiem na Akademii Jana Amose Komenského Liberec

Osvědčení o absolvování kurzu

 •  určeno absolventům jazykových kurzů
  angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny a češtiny pro cizince
 • vydává zdarma Akademie J. A. Komenského Liberec na konci školního roku

Certificate of Studies

 • určeno absolventům jazykových kurzů angličtiny
 • vydává zdarma Akademie J. A. Komenského Liberec na konci školního roku

Eurocertifikáty TELC

 • určeno absolventům jazykových kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny a češtiny pro cizince
 • mezinárodně uznávané
 • zkoušky vychází ze systému jazykových zkoušek odpovídajících Společnému evropskému referenčnímu rámci (SERR) – (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK), který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy.
 • zkoušky se skládají na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze 2x ročně – v červnu a v listopadu
 • nabízíme tyto vědomostní stupně:
Angličtina

A1–telc English A1
A2–telc English A2
B1–telc English B1
B2–telc English B2
C1–telc English C1

Němčina

A1–telc Deutsch A1
A2–telc Deutsch A2
B1–telc Deutsch B1
B1–telc Deutsch B2
C1–telc Deutsch C1

Francouzština

A1–telc Français A1
A2–telc Français A2
B1–telc Français B1
B2–telc Français B2

Čeština

B1-telc český jazyk B1

Certifikáty Cambridge English

 • určeno absolventům jazykových kurzů angličtiny
 • mezinárodně uznávané
 • zkoušky vychází ze systému jazykových zkoušek odpovídajících společnému evropskému referenčnímu rámci (SERR)– (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK), který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy.
 • British Council nabízí tyto vědomostní stupně:
  • A2- KET ( level 1) – Key English Test
  • B1- PET ( level 2) – Preliminary English Test
  • B2- FCE ( level 3) – First Certificate in English
  • C1- CAE ( level 4) – Certificate in Advanced English
  • C2- CPE ( level 5) – Certificate of Proficiency in English
 • zkoušky se skládají na pobočkách British Councilu po celé ČR (také v Liberci)
 • konají se 3x ročně – v březnu, v červnu a v prosinci

Certifikáty Goethe Institutu

 • určeno absolventům jazykových kurzů němčiny
 • mezinárodně uznávané
 • zkoušky vychází ze systému jazykových zkoušek odpovídajících Společnému evropskému referenčnímu rámci (SERR) – (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK), který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy.
 • Goethe Institut nabízí vědomostní stupně:
  – A1 – C2
  – Zertifikat Deutsch A1 – C2

Kontaktní formulář

Máte nějaké dotazy? Zanechte nám zprávu.