Čeština – Kurzy pro dospělé

Odpolední, večerní a sobotní jazykové kurzy

 • Kurzy probíhají v odpoledních a večerních hodinách, a to od 16:00 – 17:30 nebo od 17:40 – 19:10 hodin (vždy po dvou vyučovacích hodinách).
 • Nabízíme také sobotní výuku, a to od 9.00-10.30 hodin.
 • Kurzy jsou otevírány pro malé skupinky posluchačů.
 • Vyučujeme dle prověřených jazykových učebnic.
 • Vyučují kvalifikovaní čeští a zahraniční učitelé.
 • 1. pololetí: 24. 9. 2018 – 2. 2. 2019
 • 2. pololetí: 4. 2. 2019 – 15. 6. 2019

Přihlášky jsou přijímány průběžně. Do kurzu lze přistoupit kdykoliv v průběhu školního roku, je-li v kurzu volné místo. Cena kurzu je ponížena poměrnou částí.

Zajišťujeme také přípravný kurz na státní maturitu z češtiny (informace ke kurzu najdete v nabídce kurzů češtiny).

Cena za odpolední jazykové kurzy zahrnuje:

 • rozřazovací test při podání přihlášky
 • kompletní výuku v učebnách Akademie v centru města
 • absolvování kontrolních testů v průběhu kurzu a závěrečný test
 • absolvování modelových testů k Eurocertifikátům TELC
 • certifikát za dosažený level (stupeň) – po ukončení učebnice a po úspěšném zvládnutí závěrečného písemného testu (minimum 65 %). Tímto certifikátem se můžete prezentovat např. u zaměstnavatele, v zahraničí apod.

Tyto kurzy připravují posluchače ke složení zkoušek a mezinárodně uznávaných certifikátů, které jsou uvedeny v „Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek“. Na závěr studia lze složit jazykovou zkoušku dle tohoto seznamu. Zkoušky patří do Společného evropského referenčního rámce, který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy.

Absolventi našich kurzů mají možnost si požádat o vystavení mezinárodního certifikátu IES.

Více informací na www.ies-info.com.

ČEŠTINA Čj - A1 - začátečníci
za pololetí
2690/Kč
 • Kdy: pondělí 17:40 - 19:10
 • Učebnice: Česky, prosím Start Communicative Czech - od 1. lekce
 • Úroveň dle SERR: A1
ČEŠTINA ČJ - A2 - mírně pokročilí
za pololetí
2690/Kč
 • Kdy: čtvrtek 16:00 - 17:30
 • Učebnice: Česky, prosím I Communicative Czech - od 1. lekce
 • Úroveň dle SERR: A2
ČEŠTINA ČJ - B1 - středně pokročilí
za pololetí
2690/Kč
 • Kdy: čtvrtek 17:40 - 19:10
 • Učebnice: Česky, prosím I - II Communicative Czech - od 1. lekce
 • Úroveň dle SERR: B1
ČEŠTINA Čj - B2 - středně pokročilí
za pololetí
2690/Kč
 • Kdy: úterý 17:40 - 19:10
 • Učebnice: Česky, prosím II Communicative Czech - od 1. lekce
 • Úroveň dle SERR: B2

Úhrada kurzovného

Výuka se hradí při nástupu do kurzu na bankovní účet 194538668/0300 ČSOB, a. s. Liberec.

Termíny a časy kurzů lze po předchozí dohodě s posluchači změnit a přizpůsobit tak časovým možnostem skupiny.

Pokud si nejste jistí, do jakého kurzu se zařadit, nabízíme Vám zdarma absolvování rozřazovacího testu. Test Vám zadáme na studijním oddělení, kde je třeba zároveň vyplnit přihlášku. Zájemce o rozřazovací test prosíme o objednání se na adrese info@akademieliberec.cz. Při objednání prosíme uvést Vaše časové možnosti k napsání testu. Test trvá 60 minut.

 

Přihláška

Tuto část prosím vyplňte jen v případě, že kurzovné za Vás zaplatí Váš zaměstnavatel

Po kliknutí na "Odeslat" bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do několika pracovních dnů.

Beru na vědomí, že kurzovné uhradím v termínu určeném školou, tj. před zahájením pololetí. Kurzovné je možné vrátit jen v případě závažných a opodstatněných důvodů, a to ve výši 85% za neodebrané hodiny, které zbývají do konce pololetí od data podání písemné žádosti - zdravotní důvody je nutné doložit lékařským potvrzením.

Kontaktní formulář

Máte nějaké dotazy? Zanechte nám zprávu.