Španělština – Kurzy pro dospělé

Odpolední, večerní a sobotní jazykové kurzy

 • Kurzy probíhají v odpoledních a večerních hodinách, a to od 16:00 – 17:30 nebo od 17:40 – 19:10 hodin (vždy po dvou vyučovacích hodinách).
 • Nabízíme také sobotní výuku, a to od 9.00-10.30 hodin.
 • Kurzy jsou otevírány pro malé skupinky posluchačů.
 • Vyučujeme dle prověřených jazykových učebnic.
 • Vyučují kvalifikovaní čeští a zahraniční učitelé.
 • 1. pololetí: 25. 9. 2023 – 3. 2. 2024
 • 2. pololetí:  5. 2. 2024 – 15. 6. 2024

Přihlášky jsou přijímány průběžně. Do kurzu lze přistoupit kdykoliv v průběhu školního roku, je-li v kurzu volné místo. Cena kurzu je ponížena poměrnou částí.

Zajišťujeme také přípravný kurz na státní maturitu z němčiny (informace ke kurzu najdete v nabídce kurzů němčiny).

Cena za odpolední jazykové kurzy zahrnuje:

 • rozřazovací test při podání přihlášky
 • kompletní výuku v učebnách Akademie v centru města
 • absolvování kontrolních testů v průběhu kurzu a závěrečný test
 • absolvování modelových testů k Eurocertifikátům TELC, certifikátům Goethe Institutu
 • certifikát za dosažený stupeň – po ukončení učebnice a po úspěšném zvládnutí závěrečného písemného testu (minimum 65 %). Tímto certifikátem se můžete prezentovat např. u zaměstnavatele, v zahraničí apod.

Tyto kurzy připravují posluchače ke složení zkoušek a mezinárodně uznávaných certifikátů, které jsou uvedeny v „Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek“. Na závěr studia lze složit jazykovou zkoušku dle tohoto seznamu. Zkoušky patří do Společného evropského referenčního rámce, který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy.

ŠPANĚLŠTINA ŠP1 - začátečníci
za pololetí
3.590/Kč
 • Kdy: úterý 16.00 -17.30 hodin
 • Učebnice: Fiesta - 1-7 lekce
 • Úroveň dle SERR: A1
ŠPANĚLŠTINA ŠP2 - mírně pokročilí
za pololetí
3.590/Kč
 • Kdy: úterý 17.40 - 19.10 hodin
 • Učebnice: Fiesta 1 - 8-15 lekce
 • Úroveň dle SERR: A1+
ŠPANĚLŠTINA ŠP3 - středně pokročilí
za pololetí
3.590/Kč
 • Kdy: středa 16.00 - 17.30 hodin
 • Učebnice: Fiesta 2. díl, 1-7 lekce
 • Úroveň dle SERR: A2-B1

Úhrada kurzovného

Výuka se hradí při nástupu do kurzu na bankovní účet 194538668/0300 ČSOB, a. s. Liberec.

Termíny a časy kurzů lze po předchozí dohodě s posluchači změnit a přizpůsobit tak časovým možnostem skupiny.

Pokud si nejste jistí, do jakého kurzu se zařadit, nabízíme Vám zdarma absolvování rozřazovacího testu. Test Vám zadáme na studijním oddělení, kde je třeba zároveň vyplnit přihlášku. Zájemce o rozřazovací test prosíme o objednání se na adrese info@akademieliberec.cz. Při objednání prosíme uvést Vaše časové možnosti k napsání testu. Test trvá 60 minut.

 

Přihláška

Tuto část prosím vyplňte jen v případě, že kurzovné za Vás zaplatí Váš zaměstnavatel

Po kliknutí na "Odeslat" bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do několika pracovních dnů.

Beru na vědomí, že kurzovné uhradím v termínu určeném školou, tj. před zahájením pololetí. Kurzovné je možné vrátit jen v případě závažných a opodstatněných důvodů, a to ve výši 85% za neodebrané hodiny, které zbývají do konce pololetí od data podání písemné žádosti - zdravotní důvody je nutné doložit lékařským potvrzením.

Kontaktní formulář

Máte nějaké dotazy? Zanechte nám zprávu.