Italština – Individuální výuka

Zaměření výuky

Výuka je určena pro jednotlivce, kteří chtějí výuku jazyka přizpůsobit individuálním podmínkám a časovým požadavkům na kurz. Vstupní znalosti nejsou rozhodující!

Plán výuky

Výuka je organizována podle individuálních plánů odpovídajících potřebám studentů z hlediska obsahu i času a probíhá v malých skupinách nebo zcela individuálně.
Vyučujeme dle moderních jazykových učebnic. Učebnice nejsou v ceně kurzovného.

Zahájení výuky

Provádíme úvodní přezkoušení, jazykový audit a na jeho základě navrhujeme systém studia včetně učebnic a výstupních možností. V průběhu a na konci studia je prováděno průběžné testování. Na konci školního roku je zpracováno závěrečné hodnocení.
Vyučující zaznamenávají docházku a obsah výuky do třídních knih. Kopie třídních knih jsou každý měsíc společně s fakturou za výuku zasílány odběrateli.

Výuka může být zahájena kdykoliv v průběhu školního roku dle objednávky.

Způsob ukončení

Posluchači získají osvědčení o absolvování kurzu Akademie Jana Amose Komenského nebo certifikát za nejvyšší dosažený vědomostní stupeň. Dále se mohou přihlásit ke zkouškám k získání Eurocertifikátů TELC.

Kurzy připravují posluchače ke složení zkoušek a mezinárodně uznávaných certifikátů, které jsou uvedeny v „Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek“. Na závěr studia lze složit jazykovou zkoušku dle tohoto seznamu. Zkoušky patří do Společného evropského referenčního rámce, který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy.

Cíl

Cílem kurzu je praktické zvládnutí cizího jazyka a bezproblémová cizojazyčná komunikace. Poskytujeme především kurzy jak všeobecného tak i profesního jazyka připravené tak, aby se u posluchačů rozvíjela schopnost správného používání gramatických jevů a plynulost komunikace při každodenním používání jazyka. V našich kurzech jsou převážně zastoupeny takové metody vyučování, které rozvíjejí efektivní využívání jazyka při poslechu, psaní, čtení a správné výslovnosti. Studenti jsou vedeni k tomu, aby používali pouze cizí jazyk.

Místo konání

Výuku zajistíme v sídle naší školy v nové moderní bezbariérové budově přímo v centru města Liberce. Výuka zde probíhá v příjemném prostředí moderně zařízených učeben, které jsou vybaveny počítači s nepřetržitým přístupem na internet. Naši studenti mají ve třídách umožněn přístup na bezdrátovou síť školy – připojení k internetu vlastními notebooky.

Rozsah

Rozsah kurzu i jeho týdenní uspořádání je navržen po dohodě s odběratelem.

Délka výuky

1 vyučovací hodina (45 minut)
1 hodina (60 minut)
2 vyučovací hodiny (90 minut)

Odvolávání výuky

Odvolávání – rušení výuky ( hodin ) ze strany odběratele probíhá přes studijní oddělení AJAK, které tuto skutečnost neprodleně učiteli nahlásí.
Dopolední výuku je nutno zrušit den předem (do 19.00 hodin), odpolední výuku minimálně 5 hodin předem.
V případě, že odběratel zruší výuku později, než je výše uvedeno, budou hodiny účtovány.
Odvolané hodiny lze po dohodě s vyučujícím nahradit v jiném termínu.

Úhrada kurzovného

Výuka se hradí převodem na bankovní účet 194538668/0300 ČSOB, a. s. Liberec.

Poptávka

Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat" bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do několika pracovních dnů.

Kontaktní formulář

Máte nějaké dotazy? Zanechte nám zprávu.