Angličtina – Kurzy pro dospělé

 • Odpolední, večerní a sobotní jazykové kurzy

  • Kurzy probíhají v odpoledních a večerních hodinách, a to od 16:00 – 17:30 nebo od 17:40 – 19:10 hodin (vždy po dvou vyučovacích hodinách).
  • Nabízíme také sobotní výuku, a to od 9.00-10.30 hodin.
  • Kurzy jsou otevírány pro malé skupinky posluchačů.
  • Vyučujeme dle prověřených jazykových učebnic.
  • Vyučují kvalifikovaní čeští a zahraniční učitelé.
  • 1. pololetí: 25. 9. 2023 – 3. 2. 2024
  • 2. pololetí:  5. 2. 2024 – 15. 6. 2024

  Přihlášky jsou přijímány průběžně. Do kurzu lze přistoupit kdykoliv v průběhu školního roku, je-li v kurzu volné místo. Cena kurzu je ponížena poměrnou částí.

  Zajišťujeme také přípravný kurz na státní maturitu z angličtiny (informace ke kurzu najdete v nabídce kurzů angličtiny).

  Cena za odpolední jazykové kurzy zahrnuje:

  • rozřazovací test při podání přihlášky
  • kompletní výuku v učebnách Akademie v centru města
  • absolvování kontrolních testů v průběhu kurzu a závěrečný test
  • absolvování modelových testů certifikátů Cambridge English a Eurocertifikátů TELC
  • certifikát za dosažený stupeň – po ukončení učebnice a po úspěšném zvládnutí závěrečného písemného testu (minimum 65 %). Tímto certifikátem se můžete prezentovat např. u zaměstnavatele, v zahraničí apod.

  Tyto kurzy připravují posluchače ke složení zkoušek a mezinárodně uznávaných certifikátů, které jsou uvedeny v „Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek“. Na závěr studia lze složit jazykovou zkoušku dle tohoto seznamu. Zkoušky patří do Společného evropského referenčního rámce, který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy.

   

ANGLIČTINA L1 - začátečníci
za pololetí
3590/Kč
 • Kdy: pondělí 16.00 -17.30 hodin
 • Učebnice: New English File Elementary - lekce 1. - 5.
 • Úroveň dle SERR: A1
ANGLIČTINA L2 - mírně pokročilí
za pololetí
3590/Kč
 • Kdy: pondělí 17.40 - 19.10 hodin
 • Učebnice: New English File Elementary - lekce 6. - 9.
 • Úroveň dle SERR: A1 - A2
ANGLIČTINA L3 - středně pokročilí
za pololetí
3590/Kč
 • Kdy: středa 17.40 - 19.10 hodin
 • Učebnice: New English File Pre-Intermediate - lekce 1. - 5.
 • Úroveň dle SERR: A2 - B1
ANGLIČTINA L4 - středně pokročilí plus
za pololetí
3590/Kč
 • Kdy: pondělí 17.40 - 19.10 hodin
 • Učebnice: New English File Intermediate - lekce 1. - 5.
 • Úroveň dle SERR: B1
ANGLIČTINA L5 - pokročilí
za pololetí
3590/Kč
 • Kdy: středa 17:40 - 19:10
 • Učebnice: New English File Upper-Inter - lekce 1. - 5.
 • Úroveň dle SERR: B2
ANGLIČTINA - zdokonalovací kurz praktických dovedností
za pololetí
3890/Kč
 • Kdy: středa 17:40 - 19:10
 • Konverzace + gramatika v úrovni B2-C1
 • Úroveň dle SERR: B1-B2
ANGLIČTINA FCE - pokročilí
za pololetí
3890/Kč
 • Kdy: úterý 16:00 - 17:30
 • Učebnice: Ready for First - od 1. lekce
 • Úroveň dle SERR: B2
ANGLIČTINA CAE - pokročilí
za pololetí
3890/Kč
 • Kdy: úterý 17:40 - 19:10
 • Učebnice: Ready for CAE - od 1. lekce
 • Úroveň dle SERR: C1
ANGLIČTINA - příprava na maturitu
za pololetí
3590/Kč
 • Kdy: středa 17:40 - 19:10
 • Učebnice: modelové testy +doplňkové materiály
 • Úroveň dle SERR: A2 - B1
ANGLIČTINA R-L1 - začátečníci
Za pololetí !
3.590/Kč
 • Kdy: pondělí 7:00 - 8:30
 • Učebnice: New English File Elementary - lekce 1. - 5.
 • Úroveň dle SERR: A1
ANGLIČTINA R-L2 - mírně pokročilí
Za pololetí !
3.590/Kč
 • Kdy: úterý 7:00 - 8:30
 • Učebnice: New English File Elementary - lekce 6. - 9.
 • Úroveň dle SERR: A1 - A2
ANGLIČTINA R-L3 - mírně pokročilí plus
Za pololetí !
3.590/Kč
 • Kdy: středa 7:00 - 8:30
 • Učebnice: New English File Pre-Intermedieate - lekce 1. - 5.
 • Úroveň dle SERR: A2
ANGLIČTINA R-L4 - středně pokročilí
Za pololetí !
3.590/Kč
 • Kdy: čtvrtek 7:00 - 8:30
 • Učebnice: New English File Intermediate - lekce 1. - 5.
 • Úroveň dle SERR: B1
ANGLIČTINA R-L5 - pokročilí
Za pololetí !
3.590/Kč
 • Kdy: pátek 7:00 - 8:30
 • Učebnice: New English File Upper-Inter - lekce 1. - 5.
 • Úroveň dle SERR: B2
ANGLIČTINA S-L1 - začátečníci
Za pololetí !
3.590/Kč
 • Kdy: sobota 9:00 - 10:30
 • Učebnice: New English File Elementary - lekce 1. - 5.
 • Úroveň dle SERR: A1
ANGLIČTINA S-L2 - mírně pokročilí
Za pololetí !
3.590/Kč
 • Kdy: sobota 9:00 - 10:30
 • Učebnice: New English File Elementary - lekce 6. - 9.
 • Úroveň dle SERR: A1 - A2
ANGLIČTINA S-L3 - mírně pokročilí plus
Za pololetí !
3.590/Kč
 • Kdy: sobota 9:00 - 10:30
 • Učebnice: New English File Pre-Interm - lekce 1. - 5.
 • Úroveň dle SERR: A2
ANGLIČTINA S-L4 - středně pokročilí
Za pololetí !
3.590/Kč
 • Kdy: sobota 9:00 - 10:30
 • Učebnice: New English File Intermediate lekce: 1. - 5.
 • Úroveň dle SERR: B1
ANGLIČTINA S-L5 - pokročilí
Za pololetí !
3.590/Kč
 • Kdy: sobota 9:00 - 10:30
 • Učebnice: New English File Upper-Inter lekce: 1. - 5.
 • Úroveň dle SERR: B2

Úhrada kurzovného

Výuka se hradí při nástupu do kurzu na bankovní účet 194538668/0300 ČSOB, a. s. Liberec.

Termíny a časy kurzů lze po předchozí dohodě s posluchači změnit a přizpůsobit tak časovým možnostem skupiny.

Pokud si nejste jistí, do jakého kurzu se zařadit, nabízíme Vám zdarma absolvování rozřazovacího testu. Test Vám zadáme na studijním oddělení, kde je třeba zároveň vyplnit přihlášku. Zájemce o rozřazovací test prosíme o objednání se na adrese info@akademieliberec.cz. Při objednání prosíme uvést Vaše časové možnosti k napsání testu. Test trvá 60 minut.

 

Přihláška

Tuto část prosím vyplňte jen v případě, že kurzovné za Vás zaplatí Váš zaměstnavatel

Po kliknutí na "Odeslat" bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do několika pracovních dnů.

Beru na vědomí, že kurzovné uhradím v termínu určeném školou, tj. před zahájením pololetí. Kurzovné je možné vrátit jen v případě závažných a opodstatněných důvodů, a to ve výši 85% za neodebrané hodiny, které zbývají do konce pololetí od data podání písemné žádosti - zdravotní důvody je nutné doložit lékařským potvrzením.

Kontaktní formulář

Máte nějaké dotazy? Zanechte nám zprávu.